Competente Digitale Ramnic

Bacalaureat 2024


      O proba ce-ți certifică nivelul competențelor digitale.     
Proba D, pentru evaluarea competenţelor digitale, are statutul de probă obligatorie în cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidaţii de la toate filierele, profilurile şi specializările. 
    Evaluarea competenţelor digitale - proba D  se desfăşoară în laboratoarele de informatică din unităţile şcolare.

Orice sistem de conexiuni cu exteriorul, senzori, camere, căști și alte aparate de tipul „Internet of Things” – IoT sunt interzise la examenul de Bacalaureat 2024

Sunt propuse şapte domenii de competenţe digitale

1.     Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor
2.    Editoare de texte    
3.    Informaţie şi comunicare    
4.    Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)    
5.    Editoare de calcul tabelar    
6.    Baze de date    
7.    Prezentări

    Calendarul examenului național de Bacalaureat 2024

 Sesiunea iunie – iulie 2024 

3 – 7 iunie 2024: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

7 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

 • 17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 19 – 21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00

9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor

12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale

Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2024

15 – 22 iulie 2024: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

 • 8 – 9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 12 august 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 13 – 14 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 19 august 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 20 august 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 21 august 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 22 august 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

26 august 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 18.00)

27 – 29 august 2024: Rezolvarea contestațiilor

30 august 2024: Afișarea rezultatelor finale

 Nivelurile de competență:

·      0 - 19 -> candidatii primesc un certificat de atestare a competentelor digitale pe care se scrie punctajul, fara acordarea unui nivel de competenta.

·     20 - 30 -> utilizator incepator

·     31 - 55 -> utilizator de nivel mediu

·     56 - 74 -> utilizator avansat

·     75 - 100 -> utilizator experimentat

BACALAUREAT 2024-Proba D

Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute: 
 • 15 minute pentru fișa A (cu conexiune functionala la internet) si 
 • 75 de minute pentru fișa B (fara conexiune la internet).
Punctajul maxim cumulat pentru fisele A si B este de 100 de puncte.
Nu se acordă puncte din oficiu.

Fisierele pe care le veti prelucra, sunt furnizate în directorul examen,aflat pe spațiul de lucru. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat!

Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor digitale (ECDL), au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere.
În atenția celor care se pregătesc pentru proba D-Competente digitale (și nu numai)-materiale utile gasiti si aici:

Subiecte date în anii anteriori la bacalaureat


Subiecte pe ani:
      2014
      2015
      2016
      2017
      2019

Conținuturi de evaluat-Proba D-competențe digitale

Conţinuturile corespunzătoare celor şapte domenii de competenţă sunt:

 1. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor
  • Modalităţi de pornire/ oprire corectă/ repornire a calculatorului
  • Modalităţi de închidere a unei aplicaţii care nu răspunde
  • Informaţii referitoare la resursele hardware şi software ale calculatorului (versiune sistem de operare, tipul procesorului, memorie instalată etc.)
  • Tastaturi:tipuri, opţiuni specifice
  • Taste:funcţii, taste speciale (specifice sistemului de operare, pentru deplasarea cursorului etc.), taste de editare, taste funcţionale; Shortcut-uri – combinaţii de taste
  • Imprimanta.Modalităţi de tipărire a unui document. Opţiuni de tipărire. Operaţii specifice procesului de tipărire (instalare în sistem a unei imprimante, vizualizarea stadiului în care se află procesul de tipărire, restartarea, renunţarea la un proces de tipărire)
  • Pictograme
  • Ferestre:descriere, operaţii cu ferestre
  • Spaţiul de lucru, data şi ora sistemului, volumul, opţiuni de afişare (opţiuni pentru fundal, screen saver etc.)
  • Capturi de ecran
  • Disc logic, director, fişier: proprietăţi, conţinut
  • Operaţii cu directoare şi fişiere: creare, copiere, mutare, ştergere, căutare, redenumire, opţiuni de vizualizare a conţinutului, dimensiune, proprietăţi
  • Schimbarea discului de lucru curent
  • Schimbarea directorului de lucru curent
  • Accesorii ale sistemului de operare: Notepad, Paint, Calculator
  • Aplicaţii pentru arhivarea fişierelor
  • Viruşi informatici şi antiviruşi
 2. Editoare de texte
  • Elemente de interfaţă şi operaţii specifice aplicaţiilor de editare a textelor: deschidere, închidere etc.
  • Documente: structură, operaţii cu documente (creare, deschidere, modificare, salvare, închidere, vizualizare etc.)
  • Obiecte inserate în document: : antet, subsol, grafice şi imagini, fişiere, forme predefinite, hiperlink-uri, casete text, data calendaristică, simboluri etc.
  • Fonturi:nume, dimensiune, stil, culoare, stil de subliniere, efecte etc.
  • Paragrafe:tip aliniere, spaţiere rânduri, indentare, numerotare, marcatori, culoare fundal etc.
  • Pagini:margini, orientare, dimensiuni, coloane de text, întreruperi, secţiuni, fundal,numerotare etc.
  • Tabulatori: aliniere, poziţionare etc.
  • Borduri şi linii: stil, lăţime, culoare etc.
  • Tabele:operaţii specifice (inserare, modificare număr de rînduri şi coloane, scindare celule etc.)
  • Instrumente pentru desenare
  • Nota de subsol sau de sfârşit de text
  • Operaţii asupra conţinutului documentului: poziţionare în document, introducere text,selectare etc.
  • Comenzi pentru editarea conţinutului documentului: inserare obiecte, copiere, mutare, ştergere,căutare text, înlocuire text etc.
  • Comenzi pentru formatarea la nivel de caracter, paragraf, pagină, obiecte inserate etc;comenzi pentru copierea formatului
  • Comenzi pentru corectarea greşelilor de ortografie şi a celor gramaticale
  • Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite
  • Reguli de redactare a textelor oficiale sau de altă natură
  • Opţiuni pentru tipărire
 3. Informaţie şi comunicare
  • Elemente de istorie a Internetului
  • Acces la Internet: provider, modem, opţiuni de configurare a sistemului de operare pentru stabilirea legăturii cu un provider
  • Tipuri de comunicaţii
  • Protocoale de transmisie
  • Host şi client>
  • Baze de date on-line
  • Protocolul http, www (World Wide Web), ftp
  • Adresare în Internet: adresa IP, DNS
  • Pagină web, site, portal, motor de căutare
  • Aplicaţii de navigare pe web (browsere): elemente generale de interfaţă
  • Aplicaţii de poştă electronică (de exemplu Outlook Express)
  • Aplicaţii pentru conversaţia în timp real
  • Servicii oferite de Internet: poşta electronică (e-mail), conversaţie în timp real (chat), grupuri de discuţii, comerţ electronic (e-commerce), operaţii bancare prin Internet (e-banking), telefonie (VoIP), video şi audio conferinţe
  • Opţiuni specifice pentru utilizarea poştei electronice (citire, întocmire, trimitere, redirecţionare a unui mesaj, ataşare fişiere, agenda de adrese, administrare cont etc.)
  • Particulatităţi ale conversaţiei pe Internet: acronime, emoticons, adresare politicoasă
  • Operaţii de căutare şi extragere a unor informaţii folosind motoarele de căutare şi utilizarea acestora
  • Opţiuni de editare a paginilor web cu HTML: inserarea şi formatarea de text (font, dimensiune, stil, culoare etc.), imagini (poziţionare, dimensiuni, încadrare în text), fundal, legături, mapare), tabele etc.
  • Semnătura digitală
  • Modalităţi de protejare pe Internet: Firewall, antivirus etc.
  • Respectarea legislaţiei privind folosirea facilităţilor oferite de Internet
 4. Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)
  • Unitatea centrală (CPU)
  • Dispozitive de intrare; mouse, tastatură, trackball, scanner, touchpad, light pens, joysticks, camera video, microfon etc.
  • Dispozitive de ieşire; unităţi de afişare video, ecran sau monitor, imprimante, plottere, difuzoare, sintetizatoare de voce etc.
  • Dispozitive de intrare – ieşire; modem, touch screen
  • Dispozitive de stocare
  • Memorii RAM, ROM, unităţi de măsură; compararea principalelor tipuri de dispozitive de stocare a datelor în funcţie de viteză, cost, capacitate etc.
  • Conceptul de sistem de operare; funcţiile principale ale unui sistem de operare
  • Tipuri de software
  • Rolul şi funcţiile componentelor unui calculator personal
  • Factori ce influenţează performanţele unui computer: viteza CPU (unităţi de măsură), dimensiunea memoriei RAM, aplicaţiile
  • Tipuri de reţele (LAN, MAN, WAN, Internet, Intranet, Extranet)
  • Partajare resurse, comunicaţii în reţea; World Wide Web
  • Drepturi de acces
  • Utilizarea aplicaţiilor în activităţi din diferite domenii
  • Viruşi informatici şi antiviruşi
  • Ergonomia postului de lucru
  • Măsuri de sănătate şi siguranţă în utilizarea calculatorului
  • Afecţiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat
  • Legislaţia referitoare la drepturile de autor privind produsele software
  • >Aspecte economice ale nerespectării legislaţiei (pentru producător, pentru utilizator)
 5. Editoare de calcul tabelar
  • Elemente de interfaţă şi operaţii specifice aplicaţiilor pentru calcul tabelar: deschidere, închidere etc.
 6. Registre de calcul: structură, operaţii cu registre de calcul (creare, deschidere, modificare, salvare, închidere, vizualizare etc.)
 7. Pagini: margini, orientare, dimensiuni, fundal, opţiuni pentru foi de calcul etc.
 8. Foi de calcul: structură, operaţii specifice (creare, selectare, redenumire, mutare, ştergere, culoare panou etc.)
 9. Obiecte inserate în foaia de calcul: antet, subsol, grafice şi imagini, fişiere, forme predefinite, hiperlink-uri, casete text, data calendaristică, simboluri etc.
 10. Operaţii asupra conţinutului foii de calcul: poziţionare, introducere date, selectare celule, selectare rânduri şi coloane etc.
 11. Comenzi pentru modificarea structurii foii de calcul: inserarea de rînduri / coloane, modificarea dimensiunilor rîndurilor şi coloanelor, scindarea celulelor
 12. Comenzi pentru editarea conţinutului celulelor: inserare, copiere/ mutare (în cadrul aceleiaşi foi de calcul, altei foi de calcul active, între registre etc.), ştergere, căutare text, înlocuire text, sortare etc.
 13. Comenzi pentru formatarea celulelor (tip date, aliniere, font, borduri, fundal etc.) şi a obiectelor inserate; copierea formatului
 14. Instrumente pentru desenare
 15. Formule: structură, modalităţi de introducere în celulă
 16. >Serii de date completate automat
 17. Funcţii (de exemplu: min, max, count, sum, average, if)
 18. Referinţa relativă, absolută sau mixtă a unei celule în formule sau funcţii
 19. Opţiuni pentru tipărire
 • Baze de date
  • Elemente de interfaţă şi operaţii specifice aplicaţiilor pentru gestiunea bazelor de date: deschidere, închidere etc.
  • Baza de date: structură, proiectare, operaţii cu bazele de date (creare, deschidere,modificare, salvare, închidere, vizualizare etc.)
  • Tabele:structură, cheie primară, index, câmpuri (proprietăţi) şi înregistrări, operaţii specifice (creare, inserare date, vizualizare date, modificare date, ştergere date, căutare etc.)
  • Interogări simple şi multiple: sursă de date, operaţii specifice (creare, formatare,vizualizare date, modificare, ştergere, filtre, sortare etc.)
  • Formulare: structură, sursă de date, operaţii specifice (creare, formatare, vizualizare şi introducere date, modificare, ştergere etc.)
  • Rapoarte: structură, sursă de date, operaţii specifice (creare, formatare, vizualizare date, modificare, ştergere, antet, subsol, grupare date, total, subtotal etc.)
  • Realizarea unei baze de date şi interogarea ei
 • Prezentări
  • Elemente de interfaţă şi operaţii specifice aplicaţiilor pentru editarea prezentărilor: deschidere, închidere etc.
  • Prezentări: structură, operaţii cu prezentări (creare, deschidere, modificare, salvare, închidere, vizualizare etc.)
  • Diapozitive: orientare, dimensiuni, structură, operaţii specifice (inserare diapozitiv nou, duplicare, selectare, mutare, ştergere etc.)
  • Obiecte inserate în prezentare: antet, subsol, tabele, grafice, diagrame şi imagini, fişiere, forme predefinite, hiperlink-uri, casete text, data calendaristică, simboluri, text decorativ, număr diapozitiv, video, audio etc.
  • Instrumente pentru desenare
  • Efecte de animaţie şi de tranziţie
  • Note pentru prezentator
  • Comenzi pentru editarea textului şi a obiectelor conţinute de diapozitiv: inserare, copiere/ mutare (în cadrul aceluiaşi diapozitiv, altui diapozitiv, altei prezentări active etc.), ştergere, căutare text, înlocuire text etc.
  • Comenzi pentru formatare la nivel de text, paragraf, obiecte inserate, diapozitiv, efecte de animaţie, efecte de tranziţie; copierea formatului
  • Expunere diapozitive: opţiuni specifice (diapozitiv de începere a expunerii, ascundere diapozitive, temporizare etc.), instrumente de navigare pe ecran
  • Reguli generale de tehnoredactare, estetica şi susţinerea unei prezentări
  • Opţiuni pentru tipărire

             NOTĂ: 

       Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. 

       Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2022 se elaborează în baza prevederilor     prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

      GHIDURI UTILE pentru pregatirea examenului de bacalaureat:

                                                Succes!

  Niciun comentariu: